Právní linka glosuje výroky moudrých

Zhruba každý týden připravujeme jednu glosu Právní linky k vybranému citátu ve formě infografiky.
Glosy publikujeme na stránce Právní linky v sociální síti Facebook nebo Google+.
Nenechte si ujít žádnou glosu, pište nám své komentáře a názory, lajkujte a sdílejte glosy dále!

Chcete-li ke glosám připojit svůj komentář, nebo je sdílet dále, můžete tak učinit kliknutím na Zobrazit pod každou glosou. Děkujeme!
 

Lháři nevěříme ani tenkrát, když mluví pravdu. (Marcus Tullius Cicero) Pravda je relativní pojem, zvláště ve společnosti, kde lháři vládnou světu. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili. (George Bernard Shaw) Nemáme právo žádat spravedlnost, jestliže ubližujeme druhým. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Čas odhalí pravdu. (Seneca Lucius Annaeus) Ale jen tehdy, pokud dříve nezkrátí paměť. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Když jsi na pochybách, mluv pravdu. (Mark Twain) jsi-li vinen, raději mlč. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Velmi silný je ten, kdo dovede být zticha, i když je v právu. (Marcus Porcius Cato) Prozíravější je ten, kdo mlčí, když je vinen a ví, že by se usvědčil.. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Vydělávat peníze je umění, pracovat je umění, ale největší umění je dělat dobré obchody. (Andy Warhol) Nejlepšími obchodníci jsou politici ... ovládají umění vydělat peníze bez práce. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Umění odpočinku je součástí umění práce. (John Steinbeck) Zaměstnavatel bývá umělec, který ovládá umění jak zkrátit zaměstnanci odpočinek a přidat práci. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Poutem společnosti je rozum a řeč. (Marcus Tullius Cicero) Rozum je pro společnost nejdůležitější, neboť ji spojuje i bez řeči; což však řeč bez rozumu nesvede. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Ve spořádaném království nemůže být králem pitomec. (Gabriel Laub) My spořádanou republiku bohužel nemáme, že pane prezidente! (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Když stárneme, seznáváme, že pomsta je nejjistější formou spravedlnosti. (Jean de La Bruyere) Jak jednoduché by bylo trestní právo, kdyby platilo oko za oko, a zub za zub. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Už jsme se nějak smířili s tím, že je spravedlnost slepá. Mnohdy to ale vypadá, že ona je navíc i hluchá. (Lech Przeczek) Bohužel zjišťujeme, že je i němá; když zákony mlčí. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Soudní proces je stroj, kam vlezete jako prase a vylezete ven jako klobása. (Bierce Ambrose Gwinett) Někdy je to spíše pořádná kafilérka. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali. (Seneca Lucius Annaeus) Měli bychom se asi našich zákonodárců zeptat, pro koho schválili nový občanský zákoník když obsahuje pouhých 3081 paragrafů. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. (Marcus Tullius Cicero) Tak proto se u nás tolik lidí hrne do politiky. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit. (George Bernard Shaw) Na rovinu, kdo z nás někomu věří. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Zákon je rozum zbavený vášně. (Aristoteles ze Stageiry) Díky intelektu našich zákonodárců jsou některé zákony rozumu zcela zbavené a na vášně dochází až při jejich aplikaci v praxi. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Občanské právo se nemůže ani ohýbat přízní, ani drtit mocí, ani narušovat penězi. (Cicero) Praxe bohužel ukazuje, že převažuje právo silnějšího, bohatšího a vlivnějšího známého. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Základní právo člověka je být sám sebou. (Osho) Paradoxem je, že když už lidem toto právo neupírá nějaká totalita, mnozí s ním neumí naložit a chtějí být někým jiným. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

Budiž učiněno zadost spravedlnosti, třeba by proto musil zahynouti svět! (Ferdinand I. Dobrotivý) Obáváme se, že to je jediná spravedlnost, kterou si lidstvo zaslouží. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Ten, kdo miluje klobásy a ctí zákony, by nikdy neměl být při tom, když vznikají. (Murphyho zákon) Ani jsme u toho nemuseli být, abychom po přečtení nového občanského zákoníku pochopili, že tento je klobásou, kterou několik právních řezníků naplnilo právní řezankou z celého světa. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Každý druh trestu nechť je použit jako lék... Jednoho ať léčí stud, druhého změna místa, třetího bolest, čtvrtého nouze, pátého meč. (Seneca) Při pohledu na současný stav společnosti lze s odstupem času a jistotou konstatovat, že bylo velkou chybou od léčby mečem upustit. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Je pravda, že kam místo pracovitosti vtrhla zahálka a místo zdrženlivosti a spravedlnosti libovůle a pýcha, tam se vytrácí štěstí zároveň s dobrými mravy. (Crispus Caius Sallustius) Welcome Czech republic! (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Jak zaseješ, tak sklidíš. (Marcus Tullius Cicero) Otázka zní: Kdo seje spavedlnost? (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Národ se stává slavným teprve tehdy, když se jeho zákonodárství začíná chýlit ke konci. (Jean Jacques Rousseau ) Češi jsou po přijetí Nového občanského zákoníku na samém vrcholu slávy; jak také jinak, když se jeho tvůrci se řídili heslem

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Žádný trest nikoho nenapraví. Udělá ho jen opatrnějším a mazanějším. (William Somerset Maugham) Mazaných a nenapravených chytráků je v Česku už skoro jako much. Chtělo by to nějakého Spider-Mana, aby je pochytal a jednou pro vždy uvěznil ve své pavučině. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Je třeba, abys byl spravedlivý zadarmo a aby pro tebe žádná odměna za spravedlnost nebyla větší, než že jsi spravedlivý. (Seneca) Motto, které by mělo viset v soudní síni každého soudce. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Lež prostředkem a lež cílem; i to jsou dějiny. (Josef Čapek) Bohužel i ty české! (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Všechno přispívá k tomu, aby člověk, který byl povznesen vládnout jiným, byl zbaven rozumu a smyslu pro spravedlnost. (Jean Jacques Rousseau) Někteří k tomu nepotřebují ani politické odpůrce; stačí jim becherovka nebo slivovice a popelníček. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Žádná moc bez armády, žádná armáda bez peněz, žádné peníze bez daní, žádné daně bez prosperity a žádná prosperita bez spravedlnosti. (Chammurapi) Žádná spravedlnost pro peněženky občanů po intervenci ČNB a oslabení koruny. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Věčné nicnedělání je vlastně trest pekelný - zdá se však, že ho zatím mnozí pokládají za rajskou blaženost. (Charles Louis Montesquieu) Pane Lucifere, prosíme výrazně přitopit v kotlích. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

U Římanů zákony nemohly důvěřovat otrokům, protože otroci nemohli důvěřovat zákonům. (Charles-louis Montesquieu) V Česku máme tolik zákonů, navíc neustále měněných, že je všechny nemůže nikdo znát, natož jim pak důvěřovat. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Jedna lež plodí druhou. (Publius Terenitus Afer) Tradiční obsah volebních programů politických stran (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Poctivá věc se žádných soudů nebojí. (Syrus Publilius) Otázkou je, proč se naši politici bojí soudů jako čert kříže? (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Velké osobnosti jsou jako meteory předurčené k tomu, aby shořely a mohly tak osvítit zemi. (Napoleon I. Bonaparte) Česká politická scéna? Jen samá černá díra! (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev. (Čapek Karel) Čapek Karel (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Podstatou rovnosti je spravedlnost. (Marcus Tullius Cicero) Dvojím metrem měřená spravedlnost je bezpráví. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Právník je člověk vyškolený k obcházení zákona. (Ambrose Gwinett Bierce) Praxe dokazuje, že někteří i k obcházení svých klientů. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Demokracie není panováním, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti. A spravedlnost je matematika humanity. (Tomáš Garrigue Masaryk) Máme i prezidenty, kteří do rovnice demokracie, spravedlnosti a humanity vkládají své vlastní veličiny:
narcismus, ješitnost, arogance, sebestřednost, pocit vlastní výjimečnosti, alkoholismus, posedlost pery a další podobné. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude. (Albert Einstein ) Dobrý právník tě dostane do reality, špatný na mizinu. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Poznat zákony, to neznamená pamatovat si jejich slova, ale poznat jejich sílu a moc. (Aulus Cornelius Celsus) Je poučné sledovat politiky, kteří uvízli v síti spravedlnosti, jak z cel věznic vnímají zákony, které sami schválili. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konati druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe. (John Ruskin) Český politik má tyto tři základní vlastnosti: že sám koná, co druhým konati zakazuje, že vždy jedná v zájmu vlastní spravedlnosti, že pro vlastní prospěch pečlivě využije každé mezery v zákoně, který sám schválil. (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Lež se stane pravdou jen tehdy, když jí člověk chce věřit. (japonské přísloví)  Věřit se vyplatí. Jeden věřil tak usilovně, až se mu ta jeho pravda stala křišťálově křišťálovější než je křišťál. Dalšímu se zase víno změnilo na sedm miliónů. A co Vy, věříte také?  (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. (Josef Čapek)  Bohužel máme obavu, že pravda, právo a spravedlnost jsou již ve slepé uličce a lze proto důvodně pochybovat zda je život pro většinu šťastným.  (Právní linka)

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !

 

Napište této glose svůj komentář, nebo jí dejte To se mi líbí na Facebooku nebo na Google+ !