Potřebujete se poradit jaká práva a povinnosti má zaměstnanec a zaměstnavatel?
Nejste si jisti, co všechno má obsahovat pracovní smlouva nebo dohoda o provedení práce?
Nebo chcete podat výpověď či okamžitě zrušit pracovní poměr a nevíte, kdy jste tak oprávněni učinit?
Případně řešíte spor ohledně mzdy, náhrady škody nebo pracovního úrazu?


Právní poradna online


Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Více o právní poradně online ⇢


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Právní situace, kde nejčastěji radíme

Zaměstnavatel s vámi rozvázal pracovní poměr neplatně.

Zaměstnavatel vás nutí podepsat ukončení pracovního poměru, ačkoliv jste pracovní kázeň neporušil.

Zaměstnavatel vám nevyplatil mzdu a nevíte, jak uplatnit váš nárok u soudu.

Zaměstnavatel vám nevyplatil mzdu a už u něj dále pracovat nechcete.

Jste zaměstnavatel a máte zaměstnance, který se bezdůvodně nedostavil do práce.

Chcete jako zaměstnavatel se zaměstnancem platně rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením, nebo výpovědí a nemáte s tím zkušenosti.


Vzory souvisejících dokumentů ke stažení

U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.